Strong Mindz

In samenwerking met Kindercoach Assen (Stefanie) geef ik (Jelke) weerbaarheidstrainingen aan kinderen op scholen voor zowel het voortgezet als basisonderwijs. Deze zijn gericht om het zelfvertrouwen te vergroten, beter leren samen te werken, voor jezelf en anderen opkomen en dit door middel van een sociaal emotionele competentietraining. Wij vinden het belangrijk dat kinderen in een veilige omgeving leren en opgroeien. Daarnaast vinden wij het heel belangrijk dat kinderen zichzelf kunnen en mogen zijn op school en zodoende het beste uit zichzelf kunnen halen. Wij merken dat veel kinderen in deze tijd moeite hebben met het maken van vrienden, omgang in groepen en dat er veel meeloopgedrag plaatsvind op scholen. Wat weer vaak leidt tot pesten en uitsluiting van kinderen binnen een klas of groep. Door middel van Rots & Water trainingen geven wij kinderen handvatten om mentaal sterker te worden, beter voor zichzelf en voor anderen op te komen. Maar ook leren ze om beter samen te spelen en samen te werken op school. Dit gebeurt op een andere manier dan in de schoolbanken maar door veel te ervaren en te doen! Onderwerpen die aan bod komen tijdens de trainingen zijn:

 • Stevig staan, centreren, gronden en ademhaling.
 • Het leren lezen en beter begrijpen van lichaamstaal.
 • Het herkennen en aangeven van jouw eigen grenzen en die van anderen.
 • Kiezen voor jezelf en je desnoods afsluiten van groepsdruk (rotskwaliteit).
 • Je verplaatsen in de ander, vriendschap en verbondenheid (waterkwaliteit).
 • Werken aan je zelfvertrouwen.
 • Omgaan met pesten en nare opmerkingen.
 • Boksen in het kader van emotieregulatie en krachtregulatie.
 • Leren samenwerken als groep.
 • Zelfreflectie (terugkijken op jouw gedrag en het effect daarvan op anderen).
 • Zelfbeheersing.

De weerbaarheidstrainingen van Strong Mindz zijn interactieve trainingen welke bestaan uit bewegen, doen, reflecteren en ervaren. Samen helpen wij elkaar sterker te maken!

Het is een bewustwordingsproces waarbij wij eigen gedrag reflecteren, onderwerpen bespreekbaar maken en voelen wat er in ons lichaam en hoofd allemaal gebeurd.

Wil jij meer informatie over individuele coachingstrajecten, weerbaarheidstrainingen of Rots & Water trainingen op scholen, klik dan op de volgende link:  https://www.strongmindz.nl